Strona główna

Witaj Olimpijczyku!

Gratulujemy wyboru uczestnictwa w jednej z najstarszych i najważniejszych Olimpiad przedmiotowych organizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej - Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.
Historia Olimpiady sięga roku 1959, kiedy to redakcja "Dookoła Świata" przeprowadziła Ogólnopolską Olimpiadę Szkolnych Lig Quizowych. Od 1991 r. organizuje ją Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych (do 2015 roku jako Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych) Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie do 2013 r. realizowana była przez Instytut Nauk Politycznych, a od roku szkolnego 2013/2014 organizację Olimpiady przejął Instytut Europeistyki.

Dzięki hojności sponsorów Laureaci i Finaliści rokrocznie otrzymują liczne nagrody finansowe i rzeczowe. Najważniejszym jednakże uznaniem dla Laureatów Olimpiady - 30 najlepszych uczestników - są indeksy niemal wszystkich Uniwersytetów w Polsce, otwierające im drogę na wiele kierunków społeczno-humanistycznych i ekonomicznych w tym min. nauki polityczne, stosunki międzynarodowe, europeistyka, polityka społeczna, prawo. Warunki przyjęcia laureatów i finalistów Olimpiady są regulowane przez poszczególne uczelnie. Niektóre z nich uznają również kompetencje Finalistów.

Stając się Olimpijczykiem Jesteś członkiem wielkiej rodziny Olimpijczyków. Dotychczasowe doświadczenia przekonują, że uczestnicy Olimpiady bardzo dobrze sprawdzają się później w roli studentów, a po ukończeniu studiów są liczącymi się uczestnikami życia naukowego oraz wielu sfer życia publicznego.

Życzymy sukcesów w zawodach Olimpiady - niech w szlachetnej konkurencji zwyciężają najlepsi.

Powodzenia!

prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk
Przewodniczący Komitetu Głównego
Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

HARMONOGRAM 65 EDYCJI OLIMPIADY

do dnia 31.10.2023 - zgłaszanie szkół do udziału w Olimpiadzie (szczegółowe zasady patrz: REGULAMIN OLIMPIADY);

dnia 30.11.2023 (czwartek) - zawody szkolne - start godz. 9:00;

do dnia 10.12.2023 - przesyłanie przez Szkoły do Komitetu Okręgowego (właściwego dla Szkoły) prac uczestników zakwalifikowanych do zawodów okręgowych i protokołów z zawodów szkolnych;

dnia 03.02.2024 - zawody okręgowe

do dnia 29.02.2024 - przesyłanie do Komitetu Głównego prac uczestników zakwalifikowanych do zawodów centralnych i protokołów z zawodów okręgowych;

dnia 06-07.04.2024 - zawody centralne w Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych;

                                      

  PATRONAT HONOROWY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY

.......................................................

WSPÓŁORGANIZATOR

Instytut De Republica

.......................................................

PARTNER

FUNDACJA EUROPEA

CENTRUM KOMPETENCJI CYFROWYCH UW

.......................................................

PATRONAT MEDIALNY