Strona główna

Temat zmienny LIX Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
w roku szkolnym 2017/2018

Demokracja – istota, idee, cele i ich realizacja

HARMONOGRAM OLIMPIADY

do 31 października 2017 roku - zgłaszanie szkół do udziału w zawodach, do Komitetów Okręgowych;

17 listopada 2017 roku - zawody szkolne (rozpoczęcie o godz. 9:00);

do 10 grudnia 2017 roku - przesyłanie prac uczestników zakwalifikowanych do zawodów okręgowych oraz protokołów z zawodów szkolnych - do Komitetów Okręgowych;

20 stycznia 2018 roku - zawody okręgowe (rozpoczęcie o godz. 10:00);

do 11 lutego 2018 roku - przesyłanie do Komitetu Głównego prac uczestników zakwalifikowanych do zawodów centralnych i protokołów z zawodów okręgowych

17-18 marca 2018 roku - zawody centralne

PARTNER STRATEGICZNY

PARTNER

PATRONAT MEDIALNY

PARTNER TECHNOLOGICZNY