Strona główna

Witaj Olimpijczyku!

Gratulujemy wyboru uczestnictwa w jednej z najstarszych i najważniejszych Olimpiad przedmiotowych organizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej - Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.
Historia Olimpiady sięga roku 1959, kiedy to redakcja "Dookoła Świata" przeprowadziła Ogólnopolską Olimpiadę Szkolnych Lig Quizowych. Od 1991 r. organizuje ją Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych (do 2015 roku jako Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych) Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie do 2013 r. realizowana była przez Instytut Nauk Politycznych, a od roku szkolnego 2013/2014 organizację Olimpiady przejął Instytut Europeistyki.

Dzięki hojności sponsorów Laureaci i Finaliści rokrocznie otrzymują liczne nagrody finansowe i rzeczowe. Najważniejszym jednakże uznaniem dla Laureatów Olimpiady - 30 najlepszych uczestników - są indeksy niemal wszystkich Uniwersytetów w Polsce, otwierające im drogę na wiele kierunków społeczno-humanistycznych i ekonomicznych w tym min. nauki polityczne, stosunki międzynarodowe, europeistyka, polityka społeczna, prawo. Warunki przyjęcia laureatów i finalistów Olimpiady są regulowane przez poszczególne uczelnie. Niektóre z nich uznają również kompetencje Finalistów.

Stając się Olimpijczykiem Jesteś członkiem wielkiej rodziny Olimpijczyków. Dotychczasowe doświadczenia przekonują, że uczestnicy Olimpiady bardzo dobrze sprawdzają się później w roli studentów, a po ukończeniu studiów są liczącymi się uczestnikami życia naukowego oraz wielu sfer życia publicznego.

Życzymy sukcesów w zawodach Olimpiady - niech w szlachetnej konkurencji zwyciężają najlepsi.

Powodzenia!

prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk
Przewodniczący Komitetu Głównego
Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

HARMONOGRAM OLIMPIADY

etap szkolny:

26 listopada 2021 r.

etap okręgowy:

29 stycznia 2022 r.

etap centralny:

26-27 marca 2022 r.

 

 - do dnia 31 października 2021 roku – zgłoszenia szkół do uczestnictwa w Olimpiadzie – do Komitetów Okręgowych właściwych dla szkoły (patrz: podział na okręgi);

 

- do dnia 15 grudnia 2021 roku – przesyłanie do Komitetu Okręgowego, prac uczestników zakwalifikowanych do zawodów okręgowych i protokołów z zawodów szkolnych;

 

- do dnia 20 lutego 2022 roku – przesyłanie do Komitetu Głównego prac i kart uczestników zakwalifikowanych do zawodów centralnych i protokołów z zawodów okręgowych;

                                                                   

  PATRONAT HONOROWY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY 

.......................................................

PARTNER

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                       

.......................................................

PATRONAT MEDIALNY

                                                                                                                                                     

.......................................................

PARTNER TECHNOLOGICZNY