Home » Partnerzy » Partnerzy 62. edycji

Partnerzy 62. edycji

  PATRONAT HONOROWY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY

……………………………………………….

PARTNER

                                                                                                                                                       

……………………………………………….

PATRONAT MEDIALNY

……………………………………………….

PARTNER TECHNOLOGICZNY

……………………………………………….

 

 • Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
 • Marszałek Senatu RP
 • Marszałek Sejmu RP
 • Prezes Rady Ministrów
 • Ministerstwo Finansów
 • Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
 • Ministerstwo Cyfryzacji
 • Ministerstwo Klimatu
 • Ministerstwo Środowiska
 • Ministerstwo Obrony Narodowej
 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
 • Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 • Przewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą w Senacie RP
 • Wojewoda Kujawsko – Pomorski
 • Wojewoda Łódzki
 • Wojewoda Małopolski
 • Wojewoda Mazowiecki
 • Marszałek Województwa Wielkopolskiego
 • Marszałek Województwa Podkarpackiego
 • Marszałek Województwa Mazowieckiego
 • Europejska Unia Wspólnot Polonijnych
 • PLL LOT
 • Hotel Zamek Dom Polonii w Pułtusku
 • Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW
 • Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego
 • Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS w Lublinie
 • Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • TVP
 • Fundacja Europea
 • Mennica Polska S.A.
 • Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR
 • Wydawnictwo Adam Marszałek
 • Wydawnictwo Iskry Sp. z.o.
 • Wydawnictwo Sejmowe