Home » Kontakt

Kontakt

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Katedra Prawa i Instytucji Unii Europejskiej

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytet Warszawski

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

Wszelkie prośby, sugestie, uwagi w sprawach organizacyjnych i programowych należy kierować na adres mailowy:
e-mail: olimpiada.wopisw@uw.edu.pl