Home » Partnerzy » Partnerzy 63. edycji

Partnerzy 63. edycji

  PATRONAT HONOROWY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY

……………………………………………….

 • Marszałek Senatu RP
 • Marszałek Sejmu RP
 • Prezes Rady Ministrów
 • Ministerstwo Finansów
 • Ministerstwo Kultury
 • Ministerstwo Klimatu
 • Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Koalicyjny Klub Poselski Lewicy
 • Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska 
 • Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
 • Wojewoda Kujawsko-Pomorski
 • Wojewoda Opolski
 • Wojewoda Podlaski
 • Wojewoda Mazowiecki
 • Wojewoda Świętokrzyski
 • Wojewoda Wielkopolski
 • Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Marszałek Województwa Małopolskiego
 • Marszałek Województwa Mazowieckiego
 • Marszałek Województwa Podlaskiego
 • Marszałek Województwa Wielkopolskiego
 • Narodowy Bank Polski
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych
 • KGHM Polska Miedź S.A.
 • Hotel Zamek Dom Polonii w Pułtusku
 • Uniwersytet Warszawski
 • Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wydział Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego
 • Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego
 • Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
 • TVP S.A.
 • Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
 • Fundacja Europea
 • Mennica Polska S.A.
 • Dom Wydawniczy REBIS Sp. z oo.
 • Oficyna Wydawnicza ASPRA JR
 • Wydawnictwo Iskry Sp.z oo.
 • Wydawnictwo Sejmowe