Home » Testy

Testy

  1. Zgodnie z sugestiami Waszych Nauczycieli oraz członków Komitetów Okręgowych test na zawodach szkolnych - zawodach I stopnia OWoPiŚW będzie w większym stopniu przypominał egzamin maturalny z Wiedzy o Społeczeństwie na poziomie rozszerzonym. Test skonstruowany będzie tak, aby sprawdzać wiedzę i umiejętności z przedmiotu zarówno wedle dawnej (obowiązującej uczniów klas III) podstawy programowej, jak i tej obowiązującej uczniów klas I i II. 80% punktów będzie możliwych do zdobycia za rozwiązanie zadań zamkniętych (WW, P/F, D) i otwartych (KO, L), zaś 20% punktów można będzie uzyskać za zadanie z rozszerzoną formą odpowiedzi (RO).
  2. Test na zawodach szkolnych online przeprowadzimy jedynie pilotażowo w wybranych placówkach.
  3. TYLKO test na szczeblu centralnym całościowo będzie przeprowadzony online. Szczegółowe informacje na ten temat pojawią się na początku listopada.

 

Test zawody szkolne - edycja 2016/2017

Klucz do testu

Test zawodów szkolnych

Test zawody szkolne - edycja 2015/2016

Klucz do testu

Test zawodów szkolnych

Test zawody szkolne - edycja 2014/2015

Klucz do testu

Test zawodów szkolnych

Test zawody szkolne - edycja 2013/2014

Klucz do testu

OWoPiŚW - test zawodow szkolnych