Home » Partnerzy

Partnerzy

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym jest organizowana przez Instytut Europeistyki Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, które stwarza możliwości finansowe przeprowadzenia Olimpiady.

Olimpiada wspierana przez sponsorów: instytucje państwowe szczebla centralnego, regionalnego i lokalnego, władze akademickie różnych uczelni, banki, przedsiębiorstwa biznesowe, wydawnictwa. Strategicznym partnerem Olimpiady jest PKO Bank Polski.

Organizatorzy Olimpiady są wdzięczni sponsorom za ich zaangażowanie i pomoc płynącą z serca dla uzdolnionej młodzieży z całego kraju.

 

 PARTNERZY 65. Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

 • Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
 • Marszałek Sejmu RP
 • Marszałek Senatu RP
 • Prezes Rady Ministrów
 • Ministerstwo Finansów
 • Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
 • Ministerstwo Infrastruktury
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 • Ministra do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego
 • Minister do Spraw Unii Europejskiej
 • Członek Rady Ministrów - Minister Jan Grabiec
 • Najwyższa Izba Kontroli
 • Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
 • Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska
 • Koalicyjny Klub Parlamentarny LEWICY
 • Wojewoda Lubuski
 • Wojewoda Łódzki
 • Wojewoda Mazowiecki
 • Wojewoda Świętokrzyski
 • Marszałek Województwa Lubuskiego
 • Marszałek Województwa Mazowieckiego
 • Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy
 • Narodowy Bank Polski
 • Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
 • JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS w Lublinie
 • Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego
 • Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Szczecińskiego
 • Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
 • Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Centrum Badania Opinii Społecznej
 • Instytut de Republica
 • Prezes Zarządu Szybkiej Kolei Miejskiej z o.o.
 • TVP S.A.
 • Fundacja Aleksandra Kwaśniewskiego „Amicus Europae”
 • Fundacja Europea
 • Mennica Polska S.A.
 • Dom Wydawniczy REBIS z o.o.
 • Oficyna Wydawnicza ASPRA JR
 • Wydawnictwo Iskry Sp. z o.o.
 • Wydawnictwo Sejmowe