Home » Partnerzy

Partnerzy

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym jest organizowana przez Instytut Europeistyki Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, które stwarza możliwości finansowe przeprowadzenia Olimpiady.

Olimpiada wspierana przez sponsorów: instytucje państwowe szczebla centralnego, regionalnego i lokalnego, władze akademickie różnych uczelni, banki, przedsiębiorstwa biznesowe, wydawnictwa. Strategicznym partnerem Olimpiady jest PKO Bank Polski.

Organizatorzy Olimpiady są wdzięczni sponsorom za ich zaangażowanie i pomoc płynącą z serca dla uzdolnionej młodzieży z całego kraju.