Home » Partnerzy » Partnerzy 59. edycji

Partnerzy 59. edycji

PATRONAT HONOROWY

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

PATRONAT STRATEGICZNY

PKO Bank Polski

PARTNERZY

Ministerstwo Spraw
Zagranicznych
……………………………………
Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji

PATRONAT MEDIALNY

Telewizja Polska SA

Polskie Radio

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Stypendia i nagrody ufundowali:

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Marszałek Sejmu RP

Premier Rzeczypospolitej Polskiej

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP

Minister Obrony Narodowej RP

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP

Minister Środowiska RP

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej RP

Minister Zdrowia RP

Minister Sprawiedliwości RP

Członek Rady Ministrów – Minister Beata Kempa

Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość

Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska

Przewodniczący Klubu Poselskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego -Unii Europejskich Demokratów

Wspólnota Demokracji

Wojewoda Małopolski

Wojewoda Mazowiecki

Wojewoda Podlaski

Wojewoda Świętokrzyski

Wojewoda Warmińsko-Mazurski

Marszałek Województwa Lubuskiego

Marszałek Województwa Mazowieckiego

Marszałek Województwa Podkarpackiego

Komendant Główny Policji

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

Dyrektor Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego UW – prof. Jolanta Itrich-Drabarek

Dziekan Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – prof. dr hab. Iwona Hofman

Dziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego – prof. Urszula Chęcińska

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego – prof. Tadeusz Dmochowski

Dziekan Wydziału Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – prof. Andrzej Kozera

Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego – prof. Radosław Bania

JM Rektor Wyższej Szkoły Administracyjno-Społecznej w Warszawie – prof. Eugeniusz Zieliński

Uniwersytet Warszawski

PKO Bank Polski

BOŚ Bank

TVP S.A.

Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce

Prezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Polska-Wschód

Dyrektor Domu Polonii w Pułtusku

Kołobrzeska Żegluga Pasażerska

Polska Fundacja im. Roberta Schumana

Fundacja Odbudowy Demokracji im. Ignacego Paderewskiego

Fundacja Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym

Fundacja Edukacja dla Demokracji

Fundacja EUROPEA

Komitet Główny Olimpiady

Mennica Polska S.A.

Oficyna Wydawnicza ASPRA

Wydawnictwo Adam Marszałek

Wydawnictwo ISKRY Sp. z o.o.

Wydawnictwo Pearson Central Europe Sp. z o.o.

Wydawnictwo Insignis Media s.c.

Wydawnictwo Liber

Procter&Gamble

Coloris Sp. z o.o.

Olimpiada organizowana na zlecenie i finansowana przez

Organizator zawodów:

Instytut Europeistyki, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego