Home » Organizatorzy

Organizatorzy

ORGANIZATOR ZAWODÓW

Olimpiada jest organizowana na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Organizatorem zawodów jest Katedra Prawa i Instytucji Unii Europejskiej, Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytetu Warszawskiego

WSPÓŁORGANIZATORZY ZAWODÓW

SKŁAD KOMITETU GŁÓWNEGO

INFORMACJI W SPRAWACH ORGANIZACYJNYCH I PROGRAMOWYCH UDZIELAJĄ

Przewodniczący Komitetu Głównego
Prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk

V-ce Przewodniczący – Kierownik Organizacyjny
mgr Anna Olejniczak
e-mail: olimpiada.wopisw@uw.edu.pl

Z-ca Kierownika Organizacyjnego ds.Sponsoringu
mgr Katarzyna Zabielska
e-mail: kzabielska@uw.edu.pl

Sekretarze Naukowi
dr hab. Ewa Marciniak
dr hab. Łukasz Zamęcki

Sekretarze
mgr Ewa Górecka
e-mail: ewa.gorecka@uw.edu.pl
mgr Lidia Ołówek
e-mail: l.olowek@uw.edu.pl

tel.: 22 55 20 234

kom. 601 436 765

Uwagi, sugestie i wnioski w sprawach programowych i organizacyjnych należy przysyłać na adres:

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
Katedra Prawa i Instytucji Unii Europejskiej
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytet Warszawski

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Adres internetowy: www.owpsw.edu.pl
e-mail: olimpiada.wopisw@uw.edu.pl