Home » Organizatorzy

Organizatorzy

ORGANIZATOR ZAWODÓW

Organizatorem zawodów jest Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Komitet Główny, z siedzibą w Instytucie Europeistyki Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytetu Warszawskiego.

SKŁAD KOMITETU GŁÓWNEGO

INFORMACJI W SPRAWACH ORGANIZACYJNYCH I PROGRAMOWYCH UDZIELAJĄ

Przewodniczący Komitetu Głównego
Prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk
Tel.: 22 55 20 234

V-ce Przewodniczący – Kierownik Organizacyjny
mgr Anna Olejniczak
Tel.: 22 55 22 946
e-mail: olimpiada.wopisw@uw.edu.pl

Z-ca Kierownika Organizacyjnego ds.sponsoringu
mgr Katarzyna Zabielska
Tel.: 22 55 20 234
e-mail: kzabielska@uw.edu.pl

Sekretarze Naukowi
dr Łukasz Zamęcki
mgr Justyna Wiśniewska-Grzelak

Sekretarze
mgr Ewa Górecka
tel.: 22 55 22 929
e-mail: ie@uw.edu.pl
mgr Lidia Ołówek
fax.: 22 826 77 70
e-mail: inp@uw.edu.pl

Uwagi, sugestie i wnioski w sprawach programowych i organizacyjnych należy przysyłać na adres:

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
Instytut Europeistyki
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytet Warszawski

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Adres internetowy: www.owpsw.edu.pl
E-mail: olimpiada.wopisw@uw.edu.pl