Home » Organizatorzy

Organizatorzy

ORGANIZATOR ZAWODÓW

Olimpiada jest organizowana na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Organizatorem zawodów jest Katedra Prawa i Instytucji Unii Europejskiej, Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytetu Warszawskiego

WSPÓŁORGANIZATORZY ZAWODÓW

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Nauk o Polityce i Administracji

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Katedra Nauk o Bezpieczeństwie przy Wydziale Nauk Społecznych

Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Politologii

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Studiów Politycznych

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Politologii i Dziennikarstwa

Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Nauk Politycznych

Uniwersytet Opolski, Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej, Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Politechnika Rzeszowska, Wydział Zarządzania

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Collegium Polonicom w Słubicach

Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie

Uniwersytet Wrocławski, Instytut Politologii

Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Instytut Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Instytut Nauk o Bezpieczeństwie

Uczelnia Łazarskiego, Wydział Ekonomii i Zarządzania


SKŁAD KOMITETU GŁÓWNEGO

INFORMACJI W SPRAWACH ORGANIZACYJNYCH I PROGRAMOWYCH UDZIELAJĄ

Przewodniczący Komitetu Głównego
Prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk

V-ce Przewodniczący – Kierownik Organizacyjny
mgr Anna Olejniczak
e-mail: olimpiada.wopisw@uw.edu.pl

Z-ca Kierownika Organizacyjnego ds.Sponsoringu
mgr Katarzyna Zabielska
e-mail: kzabielska@uw.edu.pl

Sekretarze Naukowi
dr hab. Tomasz Słomka
dr hab. Łukasz Zamęcki

Sekretarz
mgr Lidia Ołówek
e-mail: l.olowek@uw.edu.pl

tel.: 22 55 20 234

kom. 601 436 765

Uwagi, sugestie i wnioski w sprawach programowych i organizacyjnych należy przysyłać na adres:

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
Katedra Prawa i Instytucji Unii Europejskiej
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytet Warszawski

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Adres internetowy: www.owpsw.edu.pl
e-mail: olimpiada.wopisw@uw.edu.pl