Home » Bez kategorii » Szanowni uczestnicy LV edycji OWoPiŚW

Szanowni uczestnicy LV edycji OWoPiŚW

W związku z licznymi pytaniami pragniemy Was poinformować, że:

  1. Obowiązujący regulamin znajduje się na stronie Olimpiady(proszę zwrócić uwagę na zmiany jakie w nim zaszły).
  2. Zgodnie z sugestiami Waszych Nauczycieli oraz członków Komitetów Okręgowych test na zawodach szkolnych – zawodach I stopnia OWoPiŚW będzie w większym stopniu przypominał egzamin maturalny z Wiedzy o Społeczeństwie na poziomie rozszerzonym. Test skonstruowany będzie tak, aby sprawdzać wiedzę i umiejętności z przedmiotu zarówno wedle dawnej (obowiązującej uczniów klas III) podstawy programowej, jak i tej obowiązującej uczniów klas I i II. 80% punktów będzie możliwych do zdobycia za rozwiązanie zadań zamkniętych (WW, P/F, D) i otwartych (KO, L), zaś 20% punktów można będzie uzyskać za zadanie z rozszerzoną formą odpowiedzi (RO).
  3. Test na zawodach szkolnych online przeprowadzimy jedynie pilotażowo w wybranych placówkach.
  4. TYLKO test na szczeblu centralnym całościowo będzie przeprowadzony online. Szczegółowe informacje na ten temat pojawią się na początku listopada.

Życzymy Wam powodzenia!