Home » KONKURS o SENACIE RP

KONKURS o SENACIE RP

Drodzy Uczniowie,

w związku z 100-tną rocznicą pierwszego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelaria Senatu RP zwróciła się z prośbą do Organizatorów Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym o przeprowadzenie Konkursu poświęconego problematyce władzy ustawodawczej w systemie politycznym Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności roli Senatu RP.

Konkurs dedykowany jest młodzieży ze szkół ponadpodstawowych z całej Polski. Będzie podzielony na dwa etapy – zawody szkolne oraz centralne. Finał Konkursu odbędzie się w Warszawie.

Szczegóły dotyczące terminów, przebiegu oraz wymogów zostaną podane w najbliższym czasie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie, jak również prosimy o rozpropagowanie go wśród swoich rówieśników – uczniów szkół ponadpodstawowych.

Komitet Główny Konkursu

Regulamin Konkursu Senat RP – jego rola i znaczenie w systemie politycznym Rzeczypospolitej

 

TERMINARZ OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU

„Senat Rzeczypospolitej Polskiej – jego rola i znaczenie w systemie politycznym Rzeczypospolitej Polskiej”

 

– do dnia 25 października 2021 roku – zgłoszenia szkół do udziału w konkursie. Zgłoszenie należy przesłać na adres mailowy: konkurs_senatrp@uw.edu.pl,

do dnia 25 listopada 2021 roku włącznie – składanie pracy nauczycielowi przedmiotu lub osobie wskazanej przez dyrektora szkoły,

do dnia 5 grudnia 2021 roku włącznie – Komisja Szkolna przesyła do Komitetu Głównego protokół wraz z pracami uczestników spełniających wymogi formalne,

do dnia 15 lutego 2022 roku włącznie sporządzona zostaje lista uczniów zakwalifikowanych do etapu centralnego Konkursu. Organizator sporządza protokół i podaje wyniki do wiadomości publicznej na stronie internetowej Organizatora www.owopsw.edu.pl. wraz z listą osób zakwalifikowanych do etapu centralnego Konkursu,

kwiecień 2022 roku – etap centralny Konkursu

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Karta oceny pracy ucznia_klucz